jonas hohnke

siebe, 2012-2013

jonas-hohnke.siebe.2012-2013
siebe,
siebdruck,
je 40×50 cm (gerahmt),
2012-2013